ليست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت
طبق اعلام معاونت محترم تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مبني بر اعلام اسلامي مجلات فاقد اعتبار جهت استحضار همگي پژوهشگران، دانشجويان و اساتيد، به اطلاع مي رساند كه مقالاتي كه از اول ژانويه 2017 و به بعد در اين مجلات چاپ شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هر گونه امتياز مادي و معنوي براي نويسندگان خواهد بود.