بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدا خون با عوامل خطر کوچک در سازمان خون استان تهران:یک مطالعه هم گروهی
عوامل پیش‌بینی‌کننده كيفيت زندگي در بيماران مبتلابه صرع
بررسی نشانه های حفاظت کننده شان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
بررسی میزان بقا تجمعی لوسمی اطفال و عوامل موثر برآن: مدل مخاطرات تناسبی کاکس
بررسی چگونگی ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان
عوامل مربوط به كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به انسداد مزمن ريه
شیوع سوء مصرف مواد و رابطه‌ی آن با مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان در سال 1392
Prenatal Stress as a Modifier of Associations between Phthalate Exposure and Reproductive Development: results from a Multicentre Pregnancy Cohort Study.

بررسي وضعيت کيفي آبهاي زيرزميني با استفاده از شاخص GWQI و پهنه‌بندي آن با سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

INTERNAL CONSISTENCY OF PERSIAN VERSION OF FALLS EFFICACY SCALE AND ACTIVITY-SPECIFIC BALANCE SCALE

The role of self-efficacy on fear of falls and fall among elderly community dwellers in Shahroud, Iran