اعتبارسنجی گزارش الگوی خواب کودکان توسط والدین با استفاده از روش عینی اکتی‌گراف
بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی در رابطه با ترغیب زنان باردار به شیردهی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
طراحی و روانسنجی پرسشنامه‌ی شأن اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
ارزیابی جامعه به‌منظور شناسایی و تعیین حجم مشکلات مرتبط با سلامت