مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشی"

ارسال طرح پژوهشي

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir فلوچارت نحوه ارائه طرح درمركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي درسلامت راهنمای ثبت طرح در سامانه پژوهشی

ادامه مطلب »

نحوه درج افیلیشن

مركز تحقيقات علوم رفتاري واجتماعي در سلامت،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

ادامه مطلب »

طرح هاي پژوهشي مركز

لیست طرح های ارائه شده در مرکز تحقیقات علوم رفتاری

ادامه مطلب »